تبلیغات اینترنتیclose
مبطلات نماز برای امور دنیا با صدای بلند عمداً گریه کردن هشتم: از مبطلات نماز1 آن است که برای کار د
مرتضی محمد نژاد بردسکن
نمایندگی محمد نژاد و پسران شرکت نفت سپاهان و صنعتی جنوب

موضوع : | بازدید : 463

مبطلات نماز

برای امور دنیا با صدای بلند عمداً گریه کردن

هشتم: از مبطلات نماز1 آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند، ولی اگر برای کار دنیا بی صدا گریه کند اشکال ندارد 2 ولی اگراز ترس خدا یا برای آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد، بلکه از بهترین اعمال است.

1- تبریزی: بنابراحتیاط ...

2- اراکی، گلپایگانی، خوئی، فاضل، صافی، تبریزی، نوری: احتیاط واجب آن است که برای کار دنیا بی صدا هم گریه نکند...

*****

مکارم: هشتم: گریه کردن، گریه کردن با صدا نماز را باطل می کند هرچند بی اختیار شود، بلکه بنابراحتیاط واجب گریه بی صدا نیز نماز را باطل می کند، اینها درصورتی است که گریه از ترس خدا و برای آخرت نباشد، و الّا نه تنها نماز را باطل نمی کند، بلکه  از بهترین اعمال و از کارهای اولیای خداست.

سیستانی: هشتم: از مبطلات نماز بنابراحتیاط واجب آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا یا بی صدا گریه کند ولی اگر از ترس خدا یا از روی شوق به سوی او یا برای آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است بلکه اگر برای خواستن حاجت دنیوی از خدا، از روی تذلل در پیشگاه او گریه کند اشکال ندارد.

وحید: هشتم:  از مبطلات نماز بنابراحتیاط واجب آن است که برای کار دنیا عمدا گریه کند مگر اینکه جاهل قاصر باشد و اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه کند از بهترین اعمال است.

زنجانی: مسأله- گریه کردن با صدا برای کار دنیا بنابرمشهور از مبطلات نماز است ولی ظاهراً گریه کردن نماز را باطل نمی کند و بنابراحتیاط مستحبّ چنانچه گریه کند، چه با صدا باشد، چه بی صدا، نماز را تمام کند  آن را دوباره بخواند.

سبحانی: هشتم: از مبطلات نماز آن است که برای کار  دنیا عمدا با صدا و یا بی صدا گریه کند  و اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است.

مظاهری: هششتم: از مبطلات نماز آن است که برای دنیا با صدا گریه نکند و همچنین اگر برای دنیا بی صدا یا  سهوا یا بی اختار یا از روی ندانستن مسأله  گریه کند  اشکال ندارد و همچنین اگر از ترس خدا یا برای آخرت یا مصائب ائمه علیهم السلام گریه کند، آهسته باشد یا بلند ، اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است.

http://portal.anhar.ir/node/1854/?ref=rnd

برچسب ها : ,

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 29 شهريور 1391 توسط مرتضی محمد نژاد