ب الهم صل علي  محمد وآل محمد

توقيعي كه به افتخار شيخ مفيد صادر گشت


بسم الله الرحمن الرحيم : سلام بر تو اي دوست مخلص در دين كه در اعتقاد بما با علم و يقين امتياز داري ما شكر وجود تو را به پيشگاه خداوندي كه جز او خدايي نيست برده و از ذات بيزوالش مسئلت مينمائيم كه رحمت پيا پي خود را بر اقا و مولا و پيغمبر ما محمد و اولاد طاهرين او فرو فرستد و به توكه پروردگارتوفيقاتت را براي ياري حق مستدام بدارد و پاداش تو را با سخناني كه از جانب ما ميگوئي با صداقت افزون گردانداعلام ميداریم كه :به ما اجازه داده شده كه تو را به شرافت مكاتبه مفتخر سازيم و موظف بداريم كه آنچه به تو مينويسيم به دوستان ماكه نزد تو ميباشندبرساني خداوند آنها را به طاعت خود عزيز بدارد و با حفظ و عنايات خود مشكلات آنها را بر طرف سازد خداوند تورا با امداد خود بر دشمنانش كه از دين بيرون رفته اند پيروز گرداندو در رسانيدن به كسانيكه اطمينان به انها داري بطرزي كه انشالله مينويسيم عمل كن هر چند ما در جائي منزل كرده ايم كه از محل سكونت ستمگران دور است و اين هم بعلتي است كه خداوند صلاح ما و شيعيان با ايمان ما را تا زمانيكه دولت دنيا از ان فاسقان ميباشد در اين ديده است ولي در عين حال از اخبار و اوضاع شما كاملا اگاهيم و چيزي از ان بر ما پوشيده نميماند ما از لغزشهائي كه از بعضي شيعيان سر ميزند از وقتيكه بسياري از انها ميل به بعضي از كارهاي ناشايسته اي نموده اند كه نيكان گذشته از ان احتراز مينموده اند و پيماني كه از انها براي توجه به خداوند و دوري از زشتي ها گرفته شده و انرا پشت سر انداخته انداطلاع داريم گويا انها نميدانند كه ما در رعايت حال شما كوتاهينميكنيم و يا شما را از خاطر نبرده ايم و اگر جز اين بود از هر سو گرفتاري به شما رو مي آورد و دشمنان شما شما را ازميان ميبردند تقوي پيشه سازيد و به ما اعتماد كنيد و چاره اين فتنه و امتحان را كه به شما رو اورده استاز ما بخواهيد امتحاني كه هر كس مرگش رسيده باشد در ان نابود ميگرددو انكس كه به ارزوي خود رسيده باشدازورطه ان به سلامت ميرود ان فتنه و امتحان علامت حركت ما و امتياز شما در برابر اطاعت و نافرماني ماست خداوند هم نور خود را كامل ميگرداند هر چند مشركان نخواهند خود را از دشمنان نگاهداريد و از افروختن آتش جاهليت بپرهيزيد كساني كه دراين فتنه به جاهاي پنهان پناه نبرده و در سرزنش ان راه پسنديده گرفته اند چون ماه جمادي الاولی سال جاري فرارسید بايد از انچه دران ماه روي ميدهد عبرت بگيريد و از انچه بعد از ان واقع ميشود از خواب غفلت بيدار شويد عنقريب علامت اشكاري از اسمان براي شما پديد مي ايد و نظير ان در زمين نيز ظاهر ميگردد كه مردم را اندوهگين ميكند و بوحشت مي اندازد

  آنگاه مردمي كه از اسلام خارج شده اند بر عراق مسلط ميگردند و بواسطه سوء اعمال انها اهل عراق دچار ضيق معيشت ميشوند سپس اين محنت با مرگ يكي از اشرار از ميان ميرود و از مردن او پرهيز گاران خيرانديش خشنود ميگردند و مردمي كه از اطراف عالم ارزوي حج بيت الله دارند به ارزوي خود ميرسند و به حج ميروند

هر مردي از شما بايد به انچه كه وسيله دوستي ما به ان تقرب مي جستعمل كند و از انچه مقام اورا پست ميگرداند و خوش ايند ما نيست اجتناب نمايد زيرا خداوند بطور ناگهاني انسان را برانگيخته ميكند انهم در وقتيكه توبهسودي به حال او ندارد و پشيماني اورا از كيفر ما نجات نميدهد خداوند تو را به رشد وكمال الهام بخشد و با لطف خود به رحمت واسعه خود توفيق دهد

بحارالانوار جلد 13 صفحه 1246-1247-1248