تبلیغات اینترنتیclose
معجزه آهن وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ و(همچنان ) آهن را که
مرتضی محمد نژاد بردسکن
نمایندگی محمد نژاد و پسران شرکت نفت سپاهان و صنعتی جنوب

موضوع : | بازدید : 427

معجزه آهن

 وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

و(همچنان ) آهن را که در آن نيرويی سخت و منافعی برای مردم استفرو فرستاديم

حدید / 25

معانی مختلف « انزلنا »

لغت انزلنا که بهمعنی فرو فرستادیم ترجمه شده است ، شاید برای آهن به قسم استعاره به کار رفته باشدو هدف این باشد که شی مفید برای مردم قرار داده شده است .(1) که در کتب تفسیری بهمعانی مختلفی در نظر گرفته شده است :

1 ) آفريدن و پديد آوردن آن: از حضرتعلى (عليه السلام) روايت شده كه مقصود، آفريدن آهن به دست خدا است. (2

علاّمه طباطبايى »و‌أنزَلنَا الحَدِيد » را همانند اين آيه مى‌داند: »و‌أنزَلَ لَكُم مِنَ الأنعـمِثَمنِيَةَ أزوجو براى شما از دام‌ها هشت قسم پديدآورد». (زمر/39، 6) مراد از انزال در پديده‌هاى زمينى، ظهور آن‌ها در جهان هستىاست؛ (3)

2) الهام صنعت آهن به بشر(4)

3) فرود‌آمدن آن از كوه‌ها كه مركز معادنِآن‌ها است (5)

4 ) نزول آهن به همراه حضرت آدم، چنان‌كهبرخى روايات بر اين معنا دلالت دارد(6)

5 ) نزول آهن از آسمان، هنگامى كه زمين ازحالت مذاب به سردى گراييد؛ زيرا پيش از آن، مواد به حالت بخار بوده؛ سپس به حالتسيلان درآمد؛ از اين‌رو، «آهن را فرو فرستاديم» تعبير درستى است؛ چنان‌كه باراننيز از آسمان مى‌بارد و اين از شگفتى‌هاى قرآن است كه دانش طبقات زمين، سرّ آن راروشن ساخته است(7)

آهن ، علم ، فضا

از پيامبرآورده‏اند كه فرمود: ان‏الله انزل اربع بركات من السماء الىالارض : انزل الحديد، و النار، و الماء، و الملح.

خداى فرزانهچهار نعمت پربركت را از آسمان به سوى زمين فرود آورد: اين چهار نعمت ارزشمند وحياتى عبارتند از: نعمت ارجدار آهن، آتش، آب و نمك. (8

اگر معنای «انزلنا » را عینا به مفهوم فروفرستادن همانطور که برای باران به کار رفته است ،بگیریم در این صورت یک معجزه یزرگ علمی را توضیح می دهد .

دریافت های معاصرعلم نجوم می گوید که آهنی که در زمین موجود است از ستاره های بزرگ فضای خارجی آمدهاست .

نه تنها آهن زمینبلکه آهن تمام منظومه شمسی از فضای خارجی آمده است  ، زیرا درجه حرارت خورشید برای تشکیل آهن کافینیست . درجه حرارت در سطح خورشید شش هزار سانتی گراد و حرارت هسته آفتاب بیستمیلیون سانتی گراد می باشد .

آهن در ستاره هایبسیار بزرگ تر از خورشید که درجه حرارت ان به چند صد میلیون سانتی گراد می رسد ،تولید می شود . وقتی مقدار آهن در یک ستاره بیشتر از یک حد معین گردد ، به صورت یکستاره درخشنده (Nova) منفجر شده وآهن آن آزاد می شود .

شواهدی برایانفجارهای قبلی Nova  موجود است .مقدار زیاد آهن ( Fe – 60 )در رسوبات عمیق دریاها نمایانگر انفجار یک Supermova در نود سال نوری شمسی تقریبا پنج میلیون سال قبل می باشد . آهن 60یک ایزوتوپ رادیواکتیو آهن است که در موقع انفجار به وجود آمده و نصف عمر آن (halflife) یک و نیم میلیون سال می باشد . وجود مقدار زیاد این ایزوتوپ درطبقات جیولوجی نشان می دهد که در این نزدیکی ها در فضای نزدیک ذرات آن تولید شده وبعدا به زمین انتقال یافته است .

پس قرآن در قرنهفتم میلادی شرح داده بود که ۀهن در زمین ساخته نشده بلکه نازل شده است و فقط اللهاست که محیط بر تمام علوم می باشد .

 حرف « و » ( که در اینجه مثل همچنان معنی میدهد) در آیه مبارکه و هم علم نجوم قرن 20 واضح نموده که علاوه بر آهن ، دیگر مواد نیزدر سایر ستاره ها تولید شده و بر زمین می ریزند . اما در این آیه بر اهمیت آهنتاکید گردیده است .

مایکل ونتنماکروبیولوژیست مشهور در مورد اهمیت آهن چنین می گوید :

« مهمترین فلزاتبرای زندگی آهن است . همین ذخایر آهن در هسته ستاره های بزرگ است که باعثانفجارهای ستاره ای (NOVA  ) وانتشار این اتم مهم در فضا می شود .

در اثر سنگینیاتم های آهن به طرف مرکز زمین رفته و باعث تولید درجه حرارت بسیار زیاد می شود کهاین حرارت تفریق کیمیاوی را مساعد ساخته و گازهای حاصله ، اتمسفر یا جو زمین وبالاخره طبقه (hydrosphere)را تشکیل می دهد . وجود آهن مذاب در هسته زمین به صورت یک داینموی بزرگ فعالیتنموده و ساحت مغناطیسی زمین را به وجود می آورد .


 ساحت مغناطیسی زمین کمربندهایوان آلن را به وجود آورده که زمین را از شر تشعشعات مخرب با انرژی فوق العاده زیادآمده از فضا ، محافظت می نماید .

بدون وجود آهنزندگی یر اساس کربن نا ممکن می باشد و هیچ یک از آنچه در فوق ذکر شده ساخته نمی شد. همو گلوبین ساخته نمی شد و فلزی نمی بود که باعث احتراق در متابولیسم گردد .ارتباط قوی بین زندگی و آهن ، بین کرویات سرخ خون و رنگ آمیزی بعضی از ستاره هایبسیار دور نه تنها ارتباط فلزات با زندگی را بلکه موجودیت جهان را برای زندگی نشانمی دهد . ( Biocentricity

پس اهمیت تاکیدبر آهن در قرآن مشخص گردید .

سه نکته مهم ریاضی

1)     « الحدید » سوره57 قرآن است . از نظر « حروف ابجد » نیز  «الحدید » مساویست با 57

2)     عدد کلمه « حدید» در حروف ابجد 26 است که این عدد همان عدد اتمی آهن ( 26 ) است . (9)

3)   اگر « بسم الله الرحمن الرحیم » را ایه اول این سوره به حساب آوریم آنگاه کلمه حدید در ایه بیست

 وششم این سوره جای میگیرد که مساوی عدد اتمی آهن (26) است


خاصیت درمانی آهن

ذرات اکسید آهن برایمعالجه سرطان بکار رفته و آثار مثبت آن مشاهده شده اند . یک تیم به سرپرستی دکتر آندریاسجوردن در یکی از مشهورترین بیمیارستانهای جهان (بیمارستان چرتیس درآلمان ) موفق بهاز بین بردن سلولهای سرطانی با استفاده از روشی جدید ی تحت عنوان (magnetic field….) شدند . نتیجه این تکنیک که برای اولین بار بررویفردی 26 ساله بنام نیکولاس اچ صورت گرفت آن بود که هیچ سلول سرطانی جدیدی در فاصلهسه ماه بعد از انجام این عمل در بیمار مشاهده نشد .  این روش درمان را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

1)     مایعی شامل ذرات اکسیدآهن به وسیله یک سرنگ مخصوص به داخل تومور تزریق می شود . این ذرات در تمام سلولهایتومور پخش می شوند . این مایع شامل هزران میلیون ذرات اکسید آهن (ذراتی هزار بار کوچکتراز گلبولهای قرمز خون ) در هر سی سی می باشد که به سادگی در تمامی رگهای خونی جریانپیدا می کند .

2)     سپس بیمار برروی دستگاهیکه دارای یک میدان مغناطیسی قوی می باشدقرار داده می شود .

3)   این میدان مغناطیسیخارجی شروع به راه انداختن ذرات آهن موجود در تومور می کند . در طی این مرحله دمایتومور که شامل ذرات اکسید آهن می باشد 45 درجه سانتی گراد افزایش می یابد .

4)    در چند د قیقه سلولهایسرطانی که قادر به محافظت از خود در مقابل حرارت نیستند ضعیف شده و یا نابود می شوند. سپس می تواند تومور را با شیمی درمانی بعدی کاملاً ریشه کن نمود .

در این روش درمان تنها سلولهای سرطانی تحت تاثیرمیدان مغناطیسی  قرار می گیرند . زیرا تنهاآنها دارای ذرات اکسید آهن هستند . گسترش این تکنیک یک پیشرفت بزرگ دردرمان این بیماریمهلک می باشد .


تشخیص سرطان سینه با نانو ذرات اکسید آهن

ICTPRESS - روش های کنونی سرطان سینه از حساسیت و قدرت تفکیک پذیری بسیار پایینی برخوردارند اما محققان به تازگی پیشنهاد داده اند که می توان با...نانوذرات اکسید آهن بر این محدودیت ها فائق آمده و توده های سرطانی سینه را در مراحل اولیه تشکیل تشخیص داد .


به گزارش ICTPRESS به نقل از nano.cancer.gov ، محققان آمریکایی در آزمایشات خود به این نتیجه رسیده اند نانوذرات اکسید آهن می توانند عواملی باشند که سرطان سینه را در مراحل اولیه تشکیل تشخیص دهند .


این نانوذرات متشکل از یک تک کریستال اکسید آهن هستند که با پلیمر پوشانده شده است . این پلیمر هسته مگنتیک را تثبیت کرده و می تواند نقطه اتصالی برای پپتید ها و رنگدانه های سلولهای توموری هدف باشد .


پنج ساعت پس از تزریق این نانوذرات به موشهای مبتلا به سرطان سینه ، این نانوذرات سلولهای سرطانی را تشخیص داده و دستگاههای اسکنر می توانند محل اتصال این نانوذرات به سلولهای سرطانی را تعیین کنند .

خواص سنگ هماتیت (سنگ حدید نگین انگشتر)

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول

سنگ محافظت در برابر طلسم و جادو

سنگ شهامت، قدرت، استقامت و نشاط.

تقویت تمرکز و حافظه و فکر

هماتیت با بهره گیری از ویژگی های مغناطیسی و توازن انرژی یین و یانگ نصف النهارهای داخل بدن را متعادل می سازد

مانع از جذب امواج منفی از دیگران است

رفع بزدلی و ترسویی

تقویت اعتماد به نفس

تقویت اراده و قابلیت اطمینان

غلبه بر وسواس عملی و اعتیاد

درمان پرخوری ، مصرف سیگار و سایر اشکال افراط

تقویت و تنظیم جریان خون، کمک به شرایط خون مانند کم خونی

تحریک جذب آهن و تشکیل سلول های قرمز خون

درمان گرفتگی عضلات ساق پا

رفع اضطراب و بی خوابی

مظهر  تفکر منطقی و ریاضی

کمک به تعادل ذهن -- بدن -- ارتباط روح و روان

بهبود جذب اکسیژن در بدن

 

پی نوشت ها :

1) اعجاز قرآن ( در پرتو علم و تکنولوژی معاصر ) .هارون یحیی

2) لاهيجى، ج‌4،ص‌397؛ احتجاج، ج‌1، ص‌588‌.

3)  الميزان، ج‌19، ص‌178.

4) التحريروالتنوير، ج 27، ص 417.
5) قاسمى،ج‌16، ص‌55‌.
6) قرطبى،ج 15، ص 153؛ الكشّاف، ج 4، ص 480.
7) تفسيرالجواهر،مج‌12، ج‌24، ص‌100؛ الاشارات العلمية فى القرآن، ص‌362 و 363.

8) مجمع البیان
9)اعجاز قرآن ( در پرتو علم و تکنولوژی معاصر ) . هارون یحیی

http://ketabonaziz.blogfa.com/post/53

برچسب ها : ,

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 14 آبان 1391 توسط مرتضی محمد نژاد